Čachtický ring - Čachtický ring

Čachtický ring
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čachtický ring

Občianske združenie
Spolok čachtického ringu
Spolok čachtického ringu je nezisková, nepolitická organizácia. Vznikla 21.04.2006 s cieľom vyvíjať činnosť v oblasti kultúry. Počet členov je pohyblivý, v súčasnosti má 15 členov.

Činnosťou OZ Spolok čachtického ringu je:

  • organizovať a usporadúvať kultúrne podujatia,
  • zastupovať svojich členov a iných záujemcov pri rokovaniach a konaniach pred príslušnými orgánmi a inštitúciami a chrániť ich záujmy,
  • organizovať prípravu a vytvárať podmienky svojim členom, ako aj iným záujemcom pre účinkovanie na kultúrnych podujatiach,
  • ochrana a rozvoj prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Čachtíc,
  • propagácia kultúrnych a historických pamiatok Čachtíc,
  • vydavateľská a publikačná činnosť,
  • osvetová činnosť,
  • organizovanie športových podujatí,
  • spolupracovať s inými tuzemskými i zahraničnými osobami vykonávajúcimi obdobnú činnosť, ako je činnosť združenia,
  • propagovať svoju činnosť a získavať tak finančné prostriedky pre svoj rozvoj a prospech členov združenia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky